Venture Studio är öppet för allmänheten!

Sökning

Oxford Reference Online

QR-kod

Oxford Reference Online

Sparad:
Materialtyp
Andra titlar
ORO
Oxford Reference Online Core Collection
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Utgivare Oxford University Press
Åtkomsträttigheter Tillgänglig inom Hankens lokalnät. Available within the Hanken network
Användarvillkor FinElib-licens
Anmärkning - Språk
English