Venture Studio är öppet för allmänheten!

Sökning

SAGE Journals Online - Note! 1999-

QR-kod

SAGE Journals Online - Note! 1999-

Sparad:
Materialtyp
Andra titlar
SAGE Premier
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Utgivare SAGE Publications / SAGE Full-Text Collections
Åtkomsträttigheter Tillgänglig inom Hankens lokalnät. Available within the Hanken network
Användarvillkor FinElib-licens
Anmärkning - Språk
English