Venture Studio är öppet för allmänheten!

Sökning

Library, Information Science & Technology (EBSCO)

QR-kod

Library, Information Science & Technology (EBSCO)

Sparad:
Materialtyp
Andra titlar
LISTA
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
flerspråkigt verk
Beskrivning
.
Utgivare EBSCO
Åtkomsträttigheter Tillgänglig inom Hankens lokalnät. Available within the Hanken network