Venture Studio är öppet för allmänheten!

Sökning

Oxford Handbooks Online - Business and Management, Economics and Finance, Psychology

QR-kod

Oxford Handbooks Online - Business and Management, Economics and Finance, Psychology

Sparad:
Materialtyp
Andra titlar
OHO
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Åtkomsträttigheter Tillgänglig inom Hankens lokalnät. Available within the Hanken network
Anmärkning - Språk
English