Sökhjälp - Databasgrupper

Databasgrupper

I sökfunktionen databasgrupper kan du söka efter inhemska och utländska artiklar och publikationer. Innehållet i dessa databaser är inte indexerade i Primo Central Index (PCI) och finns därmed inte med bland resultaten i fliken elektroniskt material.

Notera att databaser på plattformen Ebscohost (Business Source Complete och Econlit) och plattformen ProQuest (ABI/Inform) inte ingår i elektroniskt material. Då det förekommer länkar till Ebscohost eller ProQuest i träfflistan beror det på att samma tidskrift ingår även i övriga databaser.

Du kan också gå till databasens eget gränssnitt, där det finns bättre möjligheter att ställa in sökningen för att få fram relevanta resultat.

I denna sökfunktion kan träfflistan inte bearbetas i efterhand.

I databasgrupperna ingår både fulltextdatabaser (Ebsco, ProQuest, Talentum lehtiarkisto, OECDiLibrary) och referensdatabaser (Arto, Helecon Mix).

Sökningen i databasgrupper sker i respektive databas, men via programvaran MetaLib (systemleverenatör ExLibris).