Venture Studio är öppet för allmänheten!

Sökning

Business Source Complete (EBSCO)

QR-kod

Business Source Complete (EBSCO)

Sparad:
Materialtyp
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Utgivare EBSCO
Åtkomsträttigheter Tillgänglig inom Hankens lokalnät. Available within the Hanken network
Användarvillkor FinELib-licens
Anmärkning - Språk
English