Dataskydd

Hantering av kunduppgifter i Finna

När användaren loggar in i Finna med sitt bibliotekskort sparas kortets nummer och pinkod, användarens för- och efternamn, e-postadress och hembibliotek i tjänsten. Vid Haka-inloggning sparas användarnamnet och användarens namn och e-postadress automatiskt i Finna. Om ma loggar in med Finna-konto sparas användarnamnet och användarens namn och e-postadress i Finna. Uppgifterna används för följande ändamål:

Uppgift Ändamål
Bibliotekskortets nummer Identifierar användaren
Användarnamnet Identifierar användaren
Pinkoden Identifierar användaren i olika tjänstegränssnitt
Förnamn Identifierar användaren och används för att visa information
Efternamn Identifierar användaren och används för att visa information
E-postaddress Den adress som i första hand används, användaren kan ändra uppgiften i Finna
Hembibliotek Det ställe där beställningar i första hand avhämtas, användaren kan ändra uppgiften i Finna

Till den e-postadress som sparas i Finna skickas bara sådana mejl som användaren själv önskar, t.ex. påminnelser om förfallodag och meddelanden från nyhetsbevakningen.

Förutom de ovan nämnda uppgifterna kan man också spara information om användarens aktiviteter i Finna. Sådan information är bl.a. språk, aktiverad påminnelse om förfallodag, nyhetsbevakningar, poster som användaren har sparat i egna listor, bibliotekskort som användaren själv lagt till och sociala metadata (kommentarer, recensioner, nyckelord).

För andra funktioner som hanterar användarnas uppgifter används bibliotekssystemets tjänstegränssnitt, t.ex. för funktioner som gäller reserveringar, lån och avgifter, och uppgifterna sparas inte i Finna, med undantag av de frivilliga påminnelserna om förfallodag. I samband med att en påminnelse om förfallodag skickas till användaren sparas id-numret och förfallodagen för lånet, detta för att varje påminnelse bara ska skickas en gång.

Finnakonton som skapas med bibliotekskorts-, Finna- eller Haka-koder är separata, även om de innehåller samma identifikationskod. Det finns en registerbeskrivning för hanteringen av användaruppgifter:

Det finns en registerbeskrivning för hanteringen av användaruppgifter.