Sökning

Om Hanna

Vad är Hanna?

Hanna är en söktjänst som söker i flera olika typer av källor samtidigt. Via en och samma sökruta kan du nå både tryckt och elektroniskt material t.ex. böcker, avhandlingar, artiklar i fulltext eller databaser.

Vad finns i Hanna?

I Hanna kan du hitta:

 • böcker och e-böcker
 • Hankens publikationer, i elektronisk och tryckt form (Dhanken)
 • artiklar från licensierade databaser
 • tidskrifter från licensierade databaser
 • artiklar, avhandlingar, rapporter m.m. från fritt tillgängliga databaser
 • innehållet i de flesta licensbelagda databaserna som biblioteket erbjuder
 • länkar till de licensbelagda databaser som biblioteket anskaffar och till fritt tillgängliga databaser.

När ska jag använda Hanna?

Använd söktjänsten Hanna för att snabbt och enkelt söka bland tryckt och elektroniskt material som biblioteket erbjuder. Hanna ger en bred ingång till bibliotekets material och du får en uppfattning om vad som finns publicerat om ett ämne. Sök i allt material och växla mellan de olika flikarna för att visa resultatet i bibliotekskatalogen eller i det elektroniska materialet.

 • Bibliotekskatalogen visar resultat från samlingen av tryckta böcker och e-böcker.
 • Elektroniskt material visar huvudsakligen artiklar, men kan också innehålla avhandlingar ur publikationsarkiv.
 • Databasgrupper finns databaser som inte ingår i samsökningen för elektroniskt material, bland dem t.ex. Business Source Complete (EBSCO).

Om du vill söka mera specifikt så lönar det sig att använda databasernas egna gränssnitt. Sök på på databasens namn i sökrutan i Hanna eller bläddra bland databaserna.

Använd Hanna t.ex. för att:

 • få en uppfattning om vad som är publicerat om ett ämne
 • lokalisera en given artikel
 • ta reda på om en viss tidskrift är tillgänglig i elektronisk form

Hanna är en del av Finna

Hanna är Hankens lokala version av den nationella söktjänsten Finna. Finna ger tillgång till material i Finlands bibliotek, arkiv och museer. Finna administreras av Nationalbiblioteket, och är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB)