Sökning

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Hanna

Svenska handelshögskolans (Hanken) webbplats https://hanken.finna.fi omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Direktivets syfte är att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Tjänstens nuvarande tillgänglighetsstandard är till största delen förenlig med tillgänglighetsdirektivets krav på standard WCAG 2.1, AA-nivå och uppdateras kontinuerligt.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll av tjänsten https://hanken.finna.fi innehåller brister i förenligheten med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster: - Navigeringen i webbsidan, fokusen mellan olika block och öppettiderna har för litet teckensnitt.

Beredning av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande bereddes den 22.10.2020. Beredningen har gjorts på basis av en omfattande granskning av en extern expertorganisation.

Respons och kontaktuppgifter

Med e-blankett

Ge respons om tillgängligheten med denna e-blankett. Välj webbtillgänglighet som blankettens ämne. Vi tar gärna emot frågor eller utvecklingsförslag om Hankens webbplats och om du noterar brister i tillgängligheten kan du påtala dessa per e-post under adressen: web-help@hanken.fi. Vi besvarar respons inom 14 dagar. Vi strävar till att aktivt korrigera brister som påtalats i fråga om tillgängligheten.

Per e-post

biblioteket(a)hanken.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge respons till oss som är webbansvariga. Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får ett svar inom loppet av två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på sin webbplats ingående anvisningar om hur man gör en anmälan och hur den behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  • Enheten för tillgänglighetstillsyn
  • www.tillganglighetskrav.fi
  • saavutettavuus(at)avi.fi
  • tfn 0295 016 000 (växeln)