Venture Studio är öppet för allmänheten!

Sökning

Journal Citation Reports (Web of Science)

QR-kod

Journal Citation Reports (Web of Science)

Sparad:
Materialtyp
Andra titlar
JCR, ISI
SSCI
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Utgivare Clarivate Analytics
Ämnen
Åtkomsträttigheter Tillgänglig inom Hankens lokalnät. Available within the Hanken network
Anmärkning - Språk
English