Under tiden biblioteket är stängt kan man få böcker genom hämtservicen. Se instruktioner på bibliotekets hemsida.

Sökning

Sök databaser

Sök databaser

Använd Hanna för att hitta de databaser som Hankens bibliotek erbjuder.

Du kan:
  • • söka på databasens namn
  • • lista databaser alfabetiskt och bläddra i listan
  • • bläddra i databaser enligt ämnesområde eller enligt typ av databas.

Sök en databas

Skriv in databasens namn och begränsa till Databas under Publikationstyp i den högra kolumnen.
Trunkera om du inte kommer ihåg databasens hela namn (t.ex. orb* hittar databasen Orbis).

Lista databaser alfabetiskt

Klicka på länken Databaser A-Ö för att lista databaserna alfabetiskt.

Klicka på databasens namn för att se en beskrivning av databasens innehåll. Klicka på ikonen med ett förstoringsglas för att nå databasens eget gränssnitt.

Bläddra i databaser enligt ämne eller typ av databas

Klicka på länken Databaser A-Ö.

Använd begränsningen Kategori i högra kanten. Här är databaserna kategoriserade enligt studieämnen på Hanken.

Databaserna kategoriseras också under rubriken Enligt typ av databas.
Klicka på plustecknet för att se underkategorierna.

Ebscos material ingår inte i träfflistan

Notera att materialet i databaserna på plattformen Ebscohost (Business Source Complete och Econlit) inte ingår i Hannas träfflista.

Då det förekommer länkar till Ebscohost i träfflistan beror det på att samma tidskrift ingår även i övriga databaser.

För att hitta materialet krävs det att du gör sökningen på Ebscohosts egna plattformar.