Sökhjälp - Sök databaser

Sök databaser

Använd Hanna för att hitta de databaser som Hankens bibliotek erbjuder.

Du kan:
  • söka på databasens namn
  • lista databaser alfabetiskt och bläddra i listan
  • bläddra i databaser enligt ämnesområde eller enligt typ av databas.

Sök en databas

Skriv in databasens namn och begränsa till Databas i sökrutans rullgardinsmeny.
Trunkera om du inte kommer ihåg databasens hela namn (t.ex. abi* hittar databasen ABI/Inform).

Lista databaser alfabetiskt

Klicka på länken Databaser för att lista databaserna alfabetiskt.

Klicka på databasens namn för att se en beskrivning av databasens innehåll. Klicka på ikonen med ett förstoringsglas för att nå databasens eget gränssnitt.

Bläddra i databaser enligt ämne eller typ av databas

Klicka på länken Databaser.

Använd begränsningen Kategori i högra kanten. Här är databaserna kategoriserade enligt studieämnen på Hanken.

Databaserna kategoriseras också under rubriken Enligt typ av databas.
Klicka på den gråa pilen för att se eventella underkategorier.