Biblioteket är öppet måndag-fredag kl. 9-16 för Hankens studerande och personal. För utomstående kunder fortsätter hämtservicen.

Sök databaser

Sök databaser

Använd Hanna för att hitta de databaser som Hankens bibliotek erbjuder.

Du kan:
  • • söka på databasens namn
  • • lista databaser alfabetiskt och bläddra i listan
  • • bläddra i databaser enligt ämnesområde eller enligt typ av databas.

Sök en databas

Skriv in databasens namn och begränsa till Databas under Publikationstyp i den högra kolumnen.
Trunkera om du inte kommer ihåg databasens hela namn (t.ex. orb* hittar databasen Orbis).

Lista databaser alfabetiskt

Klicka på länken Databaser A-Ö för att lista databaserna alfabetiskt.

Klicka på databasens namn för att se en beskrivning av databasens innehåll. Klicka på ikonen med ett förstoringsglas för att nå databasens eget gränssnitt.

Bläddra i databaser enligt ämne eller typ av databas

Klicka på länken Databaser A-Ö.

Använd begränsningen Kategori i högra kanten. Här är databaserna kategoriserade enligt studieämnen på Hanken.

Databaserna kategoriseras också under rubriken Enligt typ av databas.
Klicka på plustecknet för att se underkategorierna.

Ebscos material ingår inte i träfflistan

Notera att materialet i databaserna på plattformen Ebscohost (Business Source Complete och Econlit) inte ingår i Hannas träfflista.

Då det förekommer länkar till Ebscohost i träfflistan beror det på att samma tidskrift ingår även i övriga databaser.

För att hitta materialet krävs det att du gör sökningen på Ebscohosts egna plattformar.