Sökhjälp - Sökresultat

Så visas sökresultaten

Sökresultaten visas i olika flikar enligt sökmetod och typ av material:

  • Bibliotekskatalogen
  • Elektroniskt material
  • Databasgrupper
  • Snabbsökningsgrupper eller bibliotekskatalogen

Sökresultat i bibliotekskatalogen

I fliken bibliotekskatalogen visas resultat ur samlingen av tryckt material och e-böcker. Också länkar till licensbelagda och fritt tillgängliga databaser ingår.

Sökresultat i elektroniskt material

I fliken Elektroniskt material visas främst referenser till tidskriftsartiklar, men också material som avhandlingar och rapporter kan förekomma.

Sökningen sker i ett register (Primo Central Index, PCI) som innehåller material från både licensbelagda databaser och fritt tillgängliga publikationsarkiv.

De flesta av bibliotekets licensbelagda artikeldatabaser är indexerade i Primo Central Index. Notera dock att ett antal inhemska databaser samt databaser på plattformerna Ebscohost (Business Source Complete och EconLit) samt ProQuest (ABI/Inform) inte är indexerade.
I sökresultatet förekommer dock länkar till artiklar till dessa plattformer om artikeln samtidigt ingår i andra överlappande databaser.

För att söka i dessa databaser använd databasens eget gränssnitt eller sökfunktionen Databasgrupper.

Sökresultat i databasgrupper

I fliken Databasgrupper sker sökningen i grupper av förvalda eller enskilda databaser. Innehållet i dessa databaser är inte indexerade i Primo central index, och ger därmed inte resultat i fliken Elektroniskt material.

Sökresultat i bibliotekskatalogen och elektroniskt material

I fliken Bibliotekskatalogen och elektroniskt material presenteras sökresultat från dessa två träfflistor sida vid sida.

Bearbeta sökresultat

Sökresultaten kan bearbetas med hjälp av begränsningarna (fasetterna) i högra kanten.

Var är boken placerad?

I träfflistan syns bokens placering i hyllan och om det finns lediga exemplar.
Hyllsignum visar var boken står, om det är en kursbok eller om boken finns i bokgrottan.
Om alla exemplar av en bok är utlånade märks det i form av ett rött kryss före signum.

Klicka på titeln för att få mera information om boken och om förfallodag, antal reservationer m.m. Reservera boken genom att klicka på Logga in för att reservera. Du kan reservera en bok bara om alla exemplar är utlånade.