Biblioteket är öppet måndag-fredag kl. 9-16 för Hankens studerande och personal. För utomstående kunder fortsätter hämtservicen.

Sökresultat

Så visas sökresultaten

Sökresultaten visas i olika flikar enligt sökmetod och typ av material:

  • • Böcker, avhandlingar, tidskrifter, databaser m.m.
  • • Artiklar m.m.
  • • Allt material
  • • Depåbiblioteket

Sökresultat i Böcker, avhandlingar, tidskrifter, databaser m.m.

I fliken Böcker, avhandlingar, tidskrifter, databaser m.m. visas material som ingår i bibliotekets tryckta och elektroniska samlingar.

Det tryckta materialet är t.ex. böcker, tidskrifter och avhandlingar (Hankens och övriga).

Det elektroniska materialet är t.ex. e-böcker (huvudsakligen från e-bokstjänsten Ebook Central, men även andra e-böcker), Hankens avhandlingar (i DHanken), e-tidskrifter (på titelnivå) och de databaser som biblioteket erbjuder.

Sökresultat i Artiklar m.m.

I fliken Artiklar m.m. ingår tidskriftsartiklar (referentgranskade och övriga artiklar), artiklar i dagstidningar, material från publikationsarkiv (avhandlingar, artiklar, rapporter) m.m. Sökningen sker i ett sökindex, där många olika databaser ingår, både licensbelagda och fritt tillgängliga.

Vissa licensbelagda databaser ingår inte i sökindexet, t.ex. på plattformen Ebsco. Gå till fliken Databaser för att fortsätta sökningen i dessa databaser.

Som sökspråk rekommenderas engelska eller svenska. Sökord på engelska ger flest resultat. Sökord på svenska ger resultat främst i svenska publikationsarkiv, som innehåller avhandlingar men även artiklar, forskningsrapporter m.m.

Sökresultat i Allt material

I fliken Allt material visas resultat från flikarna Böcker m.m. och Artiklar m.m. i en gemensam vy. I denna vy kan du bläddra bland sökresultaten. Gå till de enskilda flikarna om du vill bearbeta sökresultaten.

Sökresultat i Depåbiblioteket

I fliken Depåbiblioteket visas material i Depåbibliotekets bibliotekskatalog Vaari. Då du är inloggad i Hanna kan du själv beställa böcker från Depåbiblioteket. Böcker som finns i Hankens bibliotek (se fliken Böcker, avhandlingar, tidskrifter, databaser m.m.) ska inte beställas från Depåbiblioteket.

Läs mera om att låna från Depåbiblioteket

Bearbeta sökresultat

Sökresultaten kan bearbetas med hjälp av begränsningarna (fasetterna) i högra kanten.

Var är boken placerad?

I träfflistan syns bokens placering i hyllan och om det finns lediga exemplar.
Hyllsignum visar var boken står, om det är en kursbok eller om boken finns i bokgrottan.
Om alla exemplar av en bok är utlånade märks det i form av ett rött kryss före signum.

Klicka på titeln för att få mera information om boken och om förfallodag, antal reservationer m.m. Reservera boken genom att klicka på Logga in för att reservera. Du kan reservera en bok bara om alla exemplar är utlånade.